Tin tức

Tin tức

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Sàn giao dịch thương mại điện tử Datnenthanhhoa.com (sau đây gọi tắt là Datnenthanhhoa.com) do Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Bất Động Sản Trịnh Gia sở hữu - là kênh thông tin số 1 về bất động sản và các lĩnh vực liên

Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên sàn TMĐT Sanbatdongsanhanoi.com bao gồm: tên tuổi, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng... Đây là các thông tin mà Sanbatdongsanhanoi.com cần khách hàng